• Điện Thoại +44-1224-518- 353
  • support@wtcapital.trade
  • 121, PrattMews, LônĐôn, Vươngquốc Anh
ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ

Cácquỹdựphòng

Cácquỹdựphòng

Chúngtôisẽgửimộtphầntrămnhất địnhtừcáctiềngửivàoQuỹdựphòngcủamình, quỹnàysẽtănglêncùngvớilợinhuậncủachúngtôitừcácgiaodịchhằngngày.
Hằngngàychúngtôisẽthêmtiềnnhờvàolợinhuậncủamình, lợinhuậnnhậnđượctừcácgiaodịch. Mụcđíchcủaquỹnàylàcóthểbùvàobấtkỳmấtmátcóthểsảyranào, mànguyênnhânkhôngphải do chúngtôi, vídụnhư: cáckhủnghoảngtoàncầu, thiên tai vàcáctìnhhuốngvượtquátầmkiểmsoátcủachúngtôi.
Bạncóthểtheodõitiềnthông qua thốngkêcủatrang web.
$40,000.00
Quỹdựphònghiệntạicủachúngtôi
Cậpnhậtgầnđâynhất 2018-02-25 01:38:03